Wednesday, November 21, 2007

NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

OBJEKTIF KURSUS:
DI AKHIR KURSUS INI PESERTA-PESERTA AKAN DAPAT:
i) Meningkatkan kefahaman mengenai nilai dan etika terutamanya berkaitan dengan Perkhidmatan Awam
ii) Menghayati Nilai dan Etika dari perspektif individu dan organisasi,

iii) Membentuk penjawat awam yang bermoral dan beretika tinggi.


KANDUNGAN KURSUS


I)DEFINISI NILAI
II)DEFINISI ETIKA
III)KONSEP ETIKA KERJA
IV)TERAS PERKHIDMATAN
V)LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN NILAI DAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM
VI)NILAI UTAMA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
VII)NILAI MURNI DALAM ISLAM
VIII)TONGGAK 12DEFINISI NILAI

Nilai adalah ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat.
Mengikut kajian sejarah, ilmu, kebijaksanaan, keadilan dan iktidal ( temperance ) merupakan nilai-nilai utama masyarakat.
( Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam INTAN,1991 )DEFINISI ETIKA
Etika bermaksud tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Seseorang anggota perkhidmatan awam berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap peranan dan perilaku seseorang pekerja dalam kerajaan.

( Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan
Awam-INTAN, 1991 )


DEFINISI ETIKA
Etika merupakan prinsip moral atau nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Prinsip moral dan kesedaran akhlak ini tidak boleh dicapai oleh seseorang tanpa menjalin perhubungan sosial dengan orang lain.

( Shukri Ahmad & Razali Mat Zin,
2001-Adab & Etika Kerja dalam Organisasi )

TERAS PERKHIDMATAN AWAM

1 . BERAZAM MENINGGIKAN MUTU PERKHIDMATAN AWAM
2 . BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB
3 . BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI
4 . BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBAH DAN KEMESRAAN
5 . BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN
NEGARA
6 . BEKERJASAMA DALAM MEMBENTERAS KELEMAHAN DAN MUSUH NEGARA
7 . BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA

LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
I) Panduan Perkhidmatan Cemerlang
( 1979)
II) Penggunaan Kad Perakam Waktu
III) Kempen Bersih, Cekap dan Amanah
(1982)
IV) Dasar Pandang Ke Timur
V) Peggunaan Tanda Nama
VI) Kepimpinan Melalui Teladan
VII) Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam
Dalam Pentadbiran Awam
VIII) Tonggak Dua Belas
X) Citra Karya (Rukun Negara, Perintah Am,
Arahan Perbendaharaan, PKPA.)


NILAI DAN ETIKA DALAM
PERKHIDMATAN AWAM
NILAI-NILAI PERIBADI ASAS


•TAAT SETIA
•AMANAH
•BERTANGGUNGJAWAB
•IKHLAS
•DEDIKASI / TEKUN
•BERDISIPLIN


NILAI-NILAI ISLAM

AMANAH
TANGGUNGJAWAB
IKHLAS
DEDIKASI
SEDERHANA
TEKUN
BERSIH
BERDISIPLIN
BEKERJASAMA
BERBUDI MULIA
BERSYUKUR
" PEMIKIRAN,TINDAKAN DAN PERILAKU ANGGOTA-ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM BERASASKAN KEPADA NILAI-NILAI DAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM"


TONGGAK 12

• sebuah buku yang menjelaskan 12 peringatan penting kepada semua penjawat awam
•Tan Sri Dato’Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, 1992.

No comments: